vrijdag 29 mei 2009

Vrijdag 29 mei 2009

Zo dadelijk vindt de uitreiking van de beste Webpoliticus plaats in Hilversum. Spannend! In de voorronde heb ik met vlag en wimpel gewonnen. Hopelijk lukt dat vandaag ook!Daarna door naar de Melkweg voor het I Vote debatspektakel tusen lijsttrekkers. Het publiek bepaalt de twee winnaars en die mogen vanavond in NOVA verder debatteren. Dus als je zin hebt om mij aan te moedigen kom dan om 18.30 uur naar de Melkweg in Amsterdam!

Verder stond er gisteren een artikel in het NRC dat mijn uitspraak bij Pauw en Witteman over dat een Europese melkkoe dagelijks anderhalve euro subsidie ontvangt, niet zou kloppen. Wageningen Universiteit stelt dat koeien maar 30 cent per dag ontvangen. Ik heb het vandaag nog maar eens nagerekend met cijfers uit 2007 van het ministerie van Landbouw en het CBS en dan blijkt dat melkkoeien echt meer krijgen dan dat de helft van de wereldbevolkig verdient. Zie hieronder de ingezonden brief aan het NRC.


Koeien worden wel duur betaald!In NRC (28-05) wordt aangegeven dat ik zou hebben toegegeven dat de berekening van 1,5 euro subsidie per melkkoe per dag onjuist zou zijn. Dat is niet het geval. Het cijfer is afkomstig uit een OXFAM studie uit 2002 die nooit weersproken is. Niets wijst er op dat de subsidie substantieel minder is geworden. Dat sinds enkele jaren de boerensubsidies direct worden uitbetaald op basis van historische rechten, maakt de rekensom weliswaar lastiger na te rekenen per melkkoe. Bovendien wordt de zuivelsector via het markt- en prijsbeleid, via exportrestituties en via opkoop- en opslagregelingen voor zuiveloverschotten met miljoenen euro's ondersteund en is dat niet terug te vinden in de bedragen die melkveehouders ontvangen aan directe inkomenssteun.Nog steeds staat vast dat onze melkkoeien gesubsidieerd worden met een bedrag dat hoger is dan waar de helft van de wereldbevolking van moet leven. Dat Wageningen UR komt met een bedrag van 30 eurocent per koe per dag is een gotspe. En dat zal ik laten zien met de laatst beschikbare cijfers. Het ministerie van Landbouw geeft aan dat in 2007 in totaal 540 miljoen euro Europese subsidie aan de zuivelsector is uitgekeerd en dat de de uitgaven voor marktbeleid in de zuivelsector ruim 164 miljoen bedroegen. Dat is in totaal 704 miljoen euro. Deel dat door het aantal melkkoeien in Nederland in 2007 (Bron: CBS), namelijk 1,4 miljoen en je komt uit op een bedrag van 502 euro per melkkoe per jaar. Dat is 1,38 euro per melkkoe per dag. En dan heb ik het nog niet eens over al die andere kosten die we als samenleving via ons belastinggeld betalen om de negatieve gevolgen van de veehouderij aan te pakken zoals grootschalige aantasting van Nederlandse natuurgebieden door de ammoniakuitstoot. Want ook dat is een vorm van subsidie.Wageningen, met een door een zuivelbedrijf betaalde melkprofessor, moet z’n huiswerk maar eens overdoen.Ir. Natasja Oerlemans, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren en in 1995 afgestudeerd aan Wageningen Universiteit.
Bronnen:

- Ministerie van LNV: Toelichting op de betalingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2008, pag. 6 (PDF)

- CBS

http://ping.fm/Uou33

Geen opmerkingen:

Een reactie posten