maandag 18 mei 2009

Zondag 17 mei 2009

Ook wel eens de radioactieve straling van dichtbij willen voelen? Nou, ik liever niet, maar vandaag heb ik me toch laten verleiden tot een verkiezingsdebat in de kernafvalopslagplaats in Borssele. Je moet heel wat over hebben om mee te mogen doen aan de duurzame energie discussie :-) De opslag had best wel wat weg van het decor van de Simpsons, hoewel de knipperende lampjes ontbraken. Het was vooral de radio-actieve straling tekens die op de opeengestapelde betonnen vaten waren geverfd die bij mij een soort beklemmend gevoel opriepen. En nu ik er toch was, heb ik er ook maar meteen voor een journalist voor zo'n vat geposeerd.Coolpolitics had deze locatie gekozen als uitdagend toneel voor een debat over het einde van het olietijdperk en de energie van de toekomst. Van de vier sprekers was ik de enige die zich luid en duidelijk uitsprak tegen kernenergie. De anderen wilden er liever ook wel een keer vanaf, maar vonden kernenergie een mooie oplossing om de huidige uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Want kernenergie stoot geen CO2 uit, en kolen wel.Ik vind dat nogal een kortzichtige kijk op de problemen waarmee we nu worden geconfronteerd en de erfenis die we achterlaten voor de volgende generaties. Want door het gebruik van kernenergie zadelen we de tientallen generaties op met onze rommel, honderden jaren, misschien wel duizenden jaren lang. De directeur van de opslagplaats betoogde dat het allemaal goed is geregeld en dat we over 100 jaar wellicht de eerste vaten kernafval diep in de aarde kunnen dumpen zodat het probleem dan echt is opgelost...Dan vraag ik me werkelijk af hoe hij kan weten dat het goed geregeld is als hij en andere verantwoordelijken uit deze tijd er over 100 jaar niet meer zijn. Kijk hoe anders de wereld 100 jaar geleden was en of afspraken en voorspellingen van toen zijn uitgekomen. Ik dacht het niet met twee wereldoorlogen verder en de huidige crises in de wereld... We zijn nu al een hypotheek op de toekomst aan het leggen door het oplopen van het begrotingstekort door de economische crisis. En we leven al op de pof van volgende generaties door de natuurlijke rijkdom van de aarde stelselmatig uit te buiten en uit te putten. Voor ons huidige consumptiegedrag hebben we namelijk al 1,4 aarde nodig. We teren momenteel dus in op wat volgende generaties nodig hebben. En nu krijgen ze ook nog een berg betonnen vaten met kernafval gepresenteerd. Als dat niet kortzichtig en onduurzaam is....Het is verbazend te merken dat pro-kernenergie mensen de problemen van onze tijd eigenlijk liever vooruit willen schuiven en wegmoffelen onder het tapijt (of in dit geval in een betonnen bunker met duizenden betonnen vaten met daarin tienduizenden samengeperste vaten met afval...) dan dat zij echt meestrijden voor een omslag in ons destructieve energiebeleid.De Partij voor de Dieren wil dat we onze olieverslaving aanpakken door alleen echt duurzame vormen van energie te ontwikkelen: zon, water en wind. Misschien betekent dat op korte termijn dat we iets meer zullen moeten betalen voor onze energie, maar het levert op de lange termijn een grote winst op. In Duitsland zijn al vele initiatieven opgestart voor kleinschalige opwekking van zonne-energie. Dat is een gigantisch succes geworden. Waarom voeren we in Nederland dan nog zo'n achterhoede gevecht?
Opslag kernafvalMorgen het COC debat in Den Haag. Gezien de huidige ontwikkelingen in Moskou waar homo's massaal zijn opgepakt tijdens een gay pride demonstratie is het des te belangrijker dat we in Europa verder strijden voor de emancipatie van groepen die omwille van hun geaardheid worden onderdrukt.De Partij voor de Dieren voelt als emancipatiebeweging sterke affiniteit met groepen in de samenleving die onderdrukt worden op basis van hun ras, geloof, geaardheid of opvattingen. Overal waar de belangen van onderdrukte groepen in de samenleving in het geding zijn, zal de Partij voor de dieren voor ze opkomen, of het nu om de rechten van lesbische meemoeders gaat, of om bescherming van het homohuwelijk.Ik zal morgen in het debat aangeven dat de verregaande Europese integratie (door het Verdrag van Lissabon) kan betekenen dat huidige Nederlandse verworvenheden in het geding kunnen komen. Want met het Verdrag van Lissabon geven wij het Nederlandse vetorecht op waardoor een meerderheid van conservatieve lidstaten het voor het zeggen krijgt.Wij vinden dat homorechten niet ten prooi mogen vallen aan een op nivellering gericht Europa. Met name de opvattingen in nieuwe lidstaten zoals Polen en de Baltische staten vormen een gevaar voor de rechtszekerheid van homo’s. De Partij voor de Dieren zal op alle fronten waar Nederlandse verworvenheden op het gebied van vrijheden en burgerrechten, die rechten verdedigen tegen de afbrokkeling van de Grootste Gemene Deler.

http://ping.fm/lYl0t

Geen opmerkingen:

Een reactie posten