woensdag 20 mei 2009

Woensdag 20 mei 2009

Gisteren begon de dag met het Groene Debat van de Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met een zaal vol natuurbeschermers. Met onze 64 pagina's verkiezingsprogramma over dierenwelzijn, natuur, klimaat en milieu had ik natuurlijk heel veel te zeggen :-) Jammer dat de tijd zo kort was.Gelukkig hebben veel aanwezigen ons verkiezingsprogramma meegenomen en kunnen ze lezen dat ze voor natuur, milieu en dierenwelzijn het best bij ons kunnen zijn.Het CDA en de VVD hadden opmerkelijk genoeg hun landbouwwoordvoerders gestuurd. En die wilden vooral dat de jaarlijkse 800 miljoen euro Europese subsidies die Nederlandse boeren nu nog krijgen, in boeren handen zouden blijven. Want, zo stelde Esther de Lange van het CDA: 'er moet ook bij boeren brood op de plank komen'. Helemaal mee eens, maar dat betekent niet dat je boeren geld vanuit de samenleving (elke Europeaan betaalt 100 euro per jaar aan de landbouwsubsidies) aan boeren moet blijven geven om hun desastreuze productiewijze in stand te houden! Want juist de veehouderij in Nederland is er de oorzaak van dat 70% van de natuurgebieden ernstig is aangestast door de hoge ammoniakuitstoot.Bovendien zorgen boerenbelangenorganisaties er al decennia voor dat Europees natuurbeleid niet van de grond komt en dat de realisatie van het Nederlandse natuurnetwerk ver achterblijft bij de doelstellingen. Je kunt kwetsbare waarden zoals zorg voor de natuur en de biodiversiteit niet in handen geven van boeren, ze bakken geld geven en dan maar denken dat het goed komt. Het zou juist goed zijn als de EU subsidiestroom echt wordt gebruikt voor de bescherming van natuur, het behoud van biodiversiteit en een schone lucht, water en bodem. En dat we daarmee ook een slag slaan om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En die taken kunnen natuurbeschermers waarschijnlijk beter uitvoeren dan boeren die het er een beetje naast doen. Tenzij ook boeren bereid zijn om natuurbescherming als serieus onderdeel van hun takenpakket te zien. En dat is nog echt niet het geval, zo laten diverse studies over de effecten van agrarisch natuurbeheer zien . Nu krijgen boeren bijvoorbeeld een vergoeding voor het beschermen van een nest weidevogels tot een bepaalde datum, maar als de datum verstreken is kunnen ze het nest of de jongen gewoon doodmaaien zonder dat daar sancties tegenover staan. Dat is echt geen natuurbescherming, sterker nog de populatie weidevogels holt al jaren achteruit!Het brood op de plank van boeren moet komen doordat consumenten een eerlijke prijs gaan betalen voor een eerlijk product. Dat betekent investeren in een duurzame landbouw die in balans is met de omgeving, die geen schade toebrengt aan de natuur en waarin dieren met respect worden behandeld. En als boeren daarnaast zorg willen dragen voor het landschap en daarvoor ene vergoeding willen ontvangen, prima. maar dan wel met dezelfde voorwaarden en regels als echte natuurbescherming.


Na afloop van het debat kregen we een boswachterbodywarmer met daarom 'groene kandidaat EU verkiezingen 2009'. Erg leuk bedacht en ik zie mijzelf er al in lopen in de Brusselse jungle!


 Maandag had de VPRO weer een aflevering vande prachtige documentaire reeks 'de slag om Brussel'. Deze keer ging het over de lobby van de autoindustrie. Ook prachtig hoe zo duidelijk wordt dat de lidstaten en de Europese Unie er steeds in slagen om milieuregels uit te stellen dor elkaar de bal toe te kaatsen. En helemaal erg om te zien dat Europarlementariers fikse kortingen kunnen krijgen op hun auto's... Er lopen in Brussel meer dan 20.000 lobbyisten rond die alle middelen gebruiken om Europese regels in hun voordeel te doen uitpakken. Dat leidt niet alleen tot halfslachtige maatregelen om de auto-industrie milieuvriendelijker te maken, maar ook tot een visserijbeleid dat er voor heeft gezorgd dat de Europse wateren nu nagenoeg zijn leeggevist. Gisterenavond op Nova: de blauwvintonijn is op sterven na dood.In Brussel zal ik dus niet alleen meer dan een dagtaak hebben aan het bepleiten van een radicale omslag in het landbouw- en visserijbeleid waarin duurzaamheid en diervriendelijkheid en respect voor mensen, dieren en natuur centraal staan; maar ook aan het buiten de deur houden van al die lobbyisten!

http://tinyurl.com/pvwknl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten