vrijdag 15 mei 2009

Donderdag 14 mei 2009

Goed nieuws van het anti-gentechfront vandaag: chemieconcern BASF mag haar proeven met transgene aardappelen voorlopig niet uitvoeren in Nederland.Vorig jaar gaf de minister van VROM toestemming voor veldproeven met genetisch gemanipuleerde aardappelen op verschillende plekken in Nederland. Maar Greenpeace maakte samen met Friese boeren bezwaar bij de Raad van State. En kregen gelijk.Nederland is behoorlijk ruimhartig met het verlenen van vergunningen voor veldproeven met gengewassen. Terwijl in veel gevallen de precieze locaties van die proefvelden niet wordt aangegeven. Een gewone akkerbouwer kan dus last krijgen van genetische vervuiling van zijn met gentech experimenterende buurman, zonder dat hij daar iets aan kan doen.Geweldig dat de Friese boeren samen met Greenpeace de genetisch gemanipuleerde aardappel uit hun contreien hebben weten te houden.


 

Ik hoop ook erg dat de Raad van State een stokje steekt voor de proef met transgene populieren in Noord-Beveland. Genetische manipulatie van bomen voor de productie van bio-brandstof, je verzint het niet!Er is veel werk aan de winkel om de opmars van gentech definitief te kunnen stuiten (In België is de eerste genpopulier al geplant en in Duitsland mag BASF nog gewoon doorexperimenteren met de genpier) maar ik kan haast niet wachten om er m'n mouwen voor op te stropen in Brussel. Op naar een gentechvrij Europa!Net terug van debat van Vereniging Nederlandse Gemeenten: veel mannen in pak die zich beklaagden over Brusselse regelzucht. Nou, regelde Brussel maar echt eens wat op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en solidariteit met de armsten. Want daar kunnen we echt dwingende regels goed gebruiken!Ook hier ging het debat weer over de wenselijkheid van honderduizenden arbeidsmigranten van buiten Europa en hoe gemeenten ze kunnen laten integreren. Laten we eerst eens nagaan waarom al deze mensen überhaupt huis en haard willen verlaten om in Europa ver weg van familie en vrienden te gaan werken. Dat is namelijk een vlucht uit de armoede die voor een groot deel wordt veroorzaakt door het Europese landbouw, visserij en handelsbeleid. Daar zal echt een omslag in plaats moeten vinden zodat mensen een toekomst hebben in eigen land.Nog even richting wethouder die het vooral over vervuiling door auto's had, aangegeven dat de uitstoot van een koe gelijk staat aan 70.000 autokilometers en dat komt neer op 4,5 personenauto in Nederland. Veehouderij moet dus ook onderdeel worden van EU klimaatbeleid!Morgen optreden tijdens de Libelle zomerweek. Ben benieuwd naar de reacties van de Libelle lezeressen op ons verkiezingsprogramma.

http://ping.fm/vNcYa

Geen opmerkingen:

Een reactie posten