zondag 31 mei 2009

Zaterdag 30 mei 2009

Eindelijk weer even thuis na wat enerverende dagen. Gisteren de debat-battle in de Melkweg! Ik moest het opnemen tegen lijstrekker Thijs Berman van de PvdA met als thema een verbod op onveerdoofd ritueel slachten. Gelukkig waren er heel wat Partij voor de Dieren leden gekomen om me toe te juichen want de decibelmeter bepaalde wie door mocht naar de volgende ronde.

Ongelofelijk dat de PvdA het onverdoofd ritueel slachten niet wil verbieden want rituelen en tradities houden op waar het lijden van mensen of dieren begint. Maar de PvdA had het over compromissen en draagvlak... Hoe lang moeten dieren nog wachten op draagvlak en hoeveel compromissen moeten nog gesloten worden voordat dierlijke een minder pijnlijke dood zullen sterven?

De Partij voor de Dieren werkt in Nederland al aan een initiatiefwet voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Dat druist niet in tegen godsdienstvrijheid want de Koran en Thora schrijven alleen voor dat een dier omkeerbaar moet worden bedwelmd en daar zijn nu allerlei methoden voor. Die overigens in andere landen al gewoon worden gebruikt. Ik ga strijden voor een verbod In Europa! Helaas kreeg Thijs Berman 2 decibel meer applaus dan ik en mocht ik niet verder debatteren. Maar dessalnietemin een hele leuke avond want heb heel veel positieve reacties gekregen van niet leden over ons standpunt over ritueel slachten. Ook van de man die te zien is in het filmpje van de kippenvleesplakactie op het station in Den Haag!

Vanochtend en vanmiddag in Utrecht op de verkiezingsmarkt bij de Dom gestaan. Erg leuk om onder de Dom te mogen debatteren en mensen te ontmoeten die meer over de partij willen weten. Mensen zijn blij verrast te horen dat wij een partij zijn die niet alleen opkomt voor dieren, maar ook volgende generaties nog een toekomst willen bieden waarbij de grenzen van de aarde niet worden overschreden.Aan het eind van de middag naar onze webmaster gegaan die een hele digitale studio had gebouwd om mee te kunnen doen aan het eerste Twitterdebat ter wereld dat live werd verslagen op radio1 door het programma Tros Radio Online. Met twee computerschermen, een telefoon op standby met de studio van Radio Online in Hilversum en de radio aan op 1 ging ik in debat met de lijsttrekkers en het publiek. Het is maar goed dat vrouwen uitblinken in multitasken ;-) want al luisterend naar de radio, de reacties lezend van lijsttrekkers en publiek en antwoorden typend, moest ik ook de radiomakers te woord staan voor het radioprogramma. Het resultaat is hier te zien en hier terug te luisteren Misschien leuk om beiden tegelijk te doen om echt de sfeer te proeven :-)Morgen sta ik vanaf 14.00 uur in het centrum van Rotterdam om te flyeren en morgenavond is er in Delft weer een duurzaam diner van de werkgroep Zuid Holland waar niet leden ook welkom zijn.Tot morgen!

http://ping.fm/UQQVH

vrijdag 29 mei 2009

Donderdag 28 mei 2009
Vanmiddag op de Dam een enerverende verkiezingsmarkt gehad. Een openlucht debat met de andere politieke partijen over thema's die mensen op een groot verkiezingsbord mochten plaatsen. We debatteerden over klimaat, de landbouwsubsidies en wederom de toetreding van Turkije.

Naast de debatrondes kreeg elke partij de gelegenheid om op een zeepkist 2,5 minuut een verkiezingstoespaak te houden. Ik heb natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om mensen er op te wijzen dat er sprake is van grootschalig dierenleed in Europa, dat we moeten stoppen met de bio-industrie en de lange afstandstransporten van levende dieren. En dat het Europese landbouwbeleid funest is voor duurzaamheid en dat we toe moeten naar een Europa dat rekening houdt met de grenzen van de aarde. Dus duurzame en diervriendelijke productie en consumptie. Geweldig om te merken dat na afloop veel toehoorders meer wilden weten over de partij.

De leden van de werkgroep Amsterdam waren met velen gekomen om te flyeren. Ook zij kregen vele enthousiaste reacties, ook van buitenlandse toeristen die het jammer vonden dat ze niet op de Partij voor de Dieren konden stemmen. En natuurlijk trok onze PvdD caravan enorm veel bekijks op de Dam. Mensen wilden er zelfs mee op de foto!'s avonds nog een debat in Felix Merites over alweer toetreding Turkije, over toezicht op banken en over een Europees leger. Heb daar opgemerkt dat het opvallend is dat juist de grootste onderwerpen in deze verkiezingsdebatten niet aan de orde komen. Namelijk hoe we de uitdagingen waar we voor staan zoals de grootschalige honger in de wereld, het verlies aan biodiversiteit, de opwarming van de aarde en het stijgende tekort aan drinkwater door een ander Europees beleid aan kunnen pakken. Het roer moet om in Europa! We moeten koersen op duurzaamheid en diervriendelijkheid en dat betekent ten eerste dat we de politieke agenda moeten veranderen want daar krijgen deze onderwerpen veel te weinig aandacht.Morgen is de verkiezing van de beste Webpoliticus. Ik maak door jullie inzet een hele grote kans op de publieksprijs! Ben benieuwd...Morgenavond is er een lijsttrekkersdebat battle in de melkweg in Amsterdam. De winnaar komt 's avonds in Nova. Hopelijk zien jullie me 's avonds op TV!

http://ping.fm/rdM1B

Vrijdag 29 mei 2009

Zo dadelijk vindt de uitreiking van de beste Webpoliticus plaats in Hilversum. Spannend! In de voorronde heb ik met vlag en wimpel gewonnen. Hopelijk lukt dat vandaag ook!Daarna door naar de Melkweg voor het I Vote debatspektakel tusen lijsttrekkers. Het publiek bepaalt de twee winnaars en die mogen vanavond in NOVA verder debatteren. Dus als je zin hebt om mij aan te moedigen kom dan om 18.30 uur naar de Melkweg in Amsterdam!

Verder stond er gisteren een artikel in het NRC dat mijn uitspraak bij Pauw en Witteman over dat een Europese melkkoe dagelijks anderhalve euro subsidie ontvangt, niet zou kloppen. Wageningen Universiteit stelt dat koeien maar 30 cent per dag ontvangen. Ik heb het vandaag nog maar eens nagerekend met cijfers uit 2007 van het ministerie van Landbouw en het CBS en dan blijkt dat melkkoeien echt meer krijgen dan dat de helft van de wereldbevolkig verdient. Zie hieronder de ingezonden brief aan het NRC.


Koeien worden wel duur betaald!In NRC (28-05) wordt aangegeven dat ik zou hebben toegegeven dat de berekening van 1,5 euro subsidie per melkkoe per dag onjuist zou zijn. Dat is niet het geval. Het cijfer is afkomstig uit een OXFAM studie uit 2002 die nooit weersproken is. Niets wijst er op dat de subsidie substantieel minder is geworden. Dat sinds enkele jaren de boerensubsidies direct worden uitbetaald op basis van historische rechten, maakt de rekensom weliswaar lastiger na te rekenen per melkkoe. Bovendien wordt de zuivelsector via het markt- en prijsbeleid, via exportrestituties en via opkoop- en opslagregelingen voor zuiveloverschotten met miljoenen euro's ondersteund en is dat niet terug te vinden in de bedragen die melkveehouders ontvangen aan directe inkomenssteun.Nog steeds staat vast dat onze melkkoeien gesubsidieerd worden met een bedrag dat hoger is dan waar de helft van de wereldbevolking van moet leven. Dat Wageningen UR komt met een bedrag van 30 eurocent per koe per dag is een gotspe. En dat zal ik laten zien met de laatst beschikbare cijfers. Het ministerie van Landbouw geeft aan dat in 2007 in totaal 540 miljoen euro Europese subsidie aan de zuivelsector is uitgekeerd en dat de de uitgaven voor marktbeleid in de zuivelsector ruim 164 miljoen bedroegen. Dat is in totaal 704 miljoen euro. Deel dat door het aantal melkkoeien in Nederland in 2007 (Bron: CBS), namelijk 1,4 miljoen en je komt uit op een bedrag van 502 euro per melkkoe per jaar. Dat is 1,38 euro per melkkoe per dag. En dan heb ik het nog niet eens over al die andere kosten die we als samenleving via ons belastinggeld betalen om de negatieve gevolgen van de veehouderij aan te pakken zoals grootschalige aantasting van Nederlandse natuurgebieden door de ammoniakuitstoot. Want ook dat is een vorm van subsidie.Wageningen, met een door een zuivelbedrijf betaalde melkprofessor, moet z’n huiswerk maar eens overdoen.Ir. Natasja Oerlemans, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren en in 1995 afgestudeerd aan Wageningen Universiteit.
Bronnen:

- Ministerie van LNV: Toelichting op de betalingen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2008, pag. 6 (PDF)

- CBS

http://ping.fm/Uou33

dinsdag 26 mei 2009

Dinsdag 26 mei 2009
De actie vandaag tegen de massale doding van varkens in Egypte onder het mom van de bestrijding van de varkensgriep was een groot succes. We hebben de ambassade luid en duidelijk laten weten dat we de gruwelijke wijze waarop varkens worden gedood niet tolereren. En dat deze respectloze massaslacht slecht is voor het toerisme naar Egypte. Er is niet eens varkensgriep in Egypte uitgebroken en het doden van varkens is zowiezo geen oplossing om de verspreiding van deze ziekte tegen te gaan. Het lijkt er meer op dat de Egyptische regering de varkensgriep epidemie gebruikt om de verschrikkelijke situatie waarin de honderdduizenden varkens leven, namelijk opeengepakt op vuilnisbelten, via een dieronvriendelijke massaslachting te beeindigen.

Na een half uur wachten voor het hek in de stromende regen mocht ik eindelijk naar binnen om met de ambassadeur te spreken. Hij verzekerde mij dat ook de Egyptische regering dieren met respect wil behandelen en dat zij wat willen doen aan de dieronterende omstandigheden waaronder deze varkens leven. Hij zei dat het niet gemakkelijk is om de problemen aan te pakken en dat ze nu hebben besloten de dieren af te maken. Ik drukte hem op het hart dat hij beter zou kunnen werken aan een structurele oplossing zoals een biologische veehouderij waar dieren vrij buiten kunnen lopen en gezond voedsel krijgen in plaats van afval. Hoewel de regering voorlopig zal doorgaan met de slachting, verzekerde hij mij dat ze zullen werken aan een lange termijn oplossing en dat ze zouden controleren hoe de slacht plaatsvindt en dat ze misstanden aanpakken. Ik hoop dat dit niet alleen mooie woorden zijn. Ik denk wel dat het gesprek echt heeft bijgedragen aan de druk die Egypte voelt om tot een betere oplossing te komen. Toen ik weer naar buiten kwam stond de pers al klaar voor een reactie.

Het is nog negen dagen naar de verkiezingen en we liggen mooi op schema met de campagne. En over aandacht in de media hebben we niets te klagen. Zo stond er afgelopen vrijdag een mooi bericht in de Volkskrant van Hans Bouma, voorvechter voor dierenrechter en dichter. Hij vertelt waarom het zo belangrijk is vier juni op de Partij voor de Dieren te stemmen. Het is zo mooi geschreven, daar kan en wil ik helemaal niets meer aan toevoegen. heel erg bedankt Hans.

http://ping.fm/QhIu7

maandag 25 mei 2009

Maandag 25 mei 2009

Al voor de tweede keer zijn de verkiezingsborden in Zeeland weggehaald. Rob Ossenwaarde van de werkgroep Zeeland had ze deze keer extra hoog gehangen, maar toch bleken ze niet ‘hufterproof’. Het is natuurlijk sowieso al raar dat partijen zelf moeten zorgen voor borden in ’s-Gravepolder in plaats van dat de gemeente voorzieningen treft. En bestuurders maar klagen dat de verkiezingen niet leven onder burgers... Ik ben trots op onze werkgroepleden die tegen de stroom in moeten roeien om onze partij in Zeeland op de kaart te zetten. En ik weet zeker dat Rob er voor zal zorgen dat de volgende wel blijven hangen.

Gisteren hebben we samen met de SP, PvdA en GroenLinks een persbericht de deur uitgedaan over de verklaring die we hebben ondertekend om ongeregistreerde lobbyisten buiten de deur te houden.In Europa lopen namelijk zo’n 20.000 lobbyisten rond, voornamelijk van de grote bedrijven, de industrie en handel. Ruim 80% daarvan is niet geregistreerd, dus niemand weet welke schimmige praktijken voor welke opdrachtgever ze uitvoeren. De Nederlandse vleessector heeft daar ook al permanent zo’n drie lobbyisten rondlopen die in achterkamertjes deals sluiten met europarlementariers en de Europese Commissie. De Partij voor de Dieren zal alleen praten met lobbyisten die zich hebben geregistreerd (en al helemaal niet met de vleeslobbyisten!).De invloed van lobbyisten is erg groot. Vorige week was in het TV programma ‘de slag om Brussel’ nog te zien hoe europarlementariërs fikse kortingen kunnen krijgen op een nieuwe auto. Maar dan wel even stemmen ten gunste van de auto-industrie. Echt walgelijk hoe de democratie hiermee in de uitverkoop wordt gezet en dat kwetsbare waarden zoals duurzaamheid en dierenwelzijn in de wachtkamer worden geplaatst om het bedrijfsleven te plezieren.

Twee weken geleden was ik in Groningen om duurzaam te dineren met werkgroepleden en te praten over de campagne en onze plannen voor Brussel. Ook de problematiek met de zwerfdieren in andere Europese landen kwam daar aan de orde. We willen in de hele Europese Unie aandacht vragen voor een diervriendelijke oplossing voor zwerfdieren. In de eerste plaats door impulsaankopen van gezelschapsdieren tegen te gaan. Maar de realiteit is dat nu al honderdduizenden gezelschapsdieren jaarlijks op straat belanden en op de meest gruwelijke wijze door de autoriteiten worden gedood. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Zo schreef Gerjan van de werkgroep Groningen me dat hij deze week naar Boekarest in Roemenie gaat om daar het project van Viervoeters financieel te ondersteunen. Lees op de site van Viervoeters meer over hoe u steun kunt gevenGisterenavond levendige discussies bij duurzaam diner gehad van de werkgroep Limburg. Veel enthousiaste leden die stad en land zijn afgegaan om elk bord in Limburg te beplakken. En een continue strijd voeren met de CD-ers die onze posters overplakken. Een paar kritische genodigden die nog geen lid zijn, waren aan het einde van de avond helemaal fan van de partij!Oja, onze internetfilm is online! Bekijk em hierMorgen vertel ik er meer over!

http://tinyurl.com/p8tqby

zaterdag 23 mei 2009

Zaterdag 23 mei 2009

Vandaag was ik in Gouda om de vrijwilligers te helpen met het stemmen werven en om aandacht te vragen voor duurzaam vervoer. Nu bleek de enige echte fietskoe die Nederland rijk is ook in Gouda op stal te staan. En de eigenaar wilde deze graag uitlenen voor wat rondjes over het drukbezochte marktplein. Dus zo lag ik deze zaterdag heerlijk comfortabel in een gestroomlijnd technisch vernuft! Deze ligfiets is de snelste van Nederland en haalt wel snelheden tot 60 kilometer per uur. Alleen op menskracht! Echt een geweldige uitvinding en prachtig dat we em mochten gebruiken voor onze campagne. En het was helemaal mooi dat ook het CDA vandaag Gouda had uitgekozen voor een actie met landbouwminister Verburg en CDA Europarlementarier Esther de Lange. Op een oubollige tandem reden zij ook een rondje, maar dat haalde het natuurlijk niet bij mijn supersonisch milieuvriendelijk vervoermiddel. De oubollige tandem van de CDA minister en de Europarlementarier is tekenend voor het landbouwbeleid wat zij voorstaan, namelijk vast blijven houden aan de 42 miljard euro Europese subsidie voor boeren zonder dat daar echt wat tegenover staat op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Ik heb de minister aangeboden om ook even een rondje te rijden in mijn prachtige bolide om te voelen hoe het is om voorloper te zijn, maar ze nam mijn aanbod helaas niet aan. Daarom ben ik zelf nog maar wat rondjes gaan rijden en kregen we ongelofelijk veel bekijks! Esther de Lange van het CDA had er wel wat moeite mee! Gisterenavond weer een heerlijk vegetarisch diner gehad bij de Werkgroep Noord-Holland Noord in Oosthuizen (zo eet ik in ieder geval goed in campagnetijd!). We aten Hollandse pot en hadden levendige discussies over de campagne en waar de partij voor staat. Ik vind het geweldig om te zien dat zoveel leden zich inzetten voor de campagne en al hun vrije tijd steken in flyeren en posters plakken. We zijn er allemaal van doordrongen dat de Partij voor de Dieren in Brussel echt het verschil gaat maken. Want als enige partij die duurzaamheid, mededogen en respect voor mensen, dieren en natuur centraal zet in plaats van korte termijn economische belangen, zullen we inslaan als een bom! Kijk nu al uit naar het etentje morgen in Weert! 
 

http://ping.fm/GC27C

Donderdag 21 mei 2009

 De PvdD werkgroepen in Friesland en Drenthe hebben gisterenavond een zeer geslaagd duurzaam diner georganiseerd in Oosterwolde. Een heerlijk buffet met vegetarische hapjes en salades. Voor een vegetarier die gewend is om vooral het garnituur van de standaard buffetten te moeten eten omdat er bij gewone buffetten vaak niet wordt gedacht aan de niet vlees- en visetende mens; was dit een waar walhalla.Tijdens het eten spraken we over de noodzaak van een omslag in Europa. Een koerswijziging naar duurzaamheid, solidariteit en diervriendelijkheid. Er waren ook mensen bij die nog geen lid zijn van de partij. Zij waren onder de indruk van de standpunten van de partij die veel breder zijn dan dat ze eerst dachten. Want veel mensen weten nog niet dat de Partij voor de Dieren niet alleen naar europa gaat om het dierenleed aan te pakken, maar ook gaat strijden voor een duurzame wereld waar mededogen en solidariteit centraal staan. Dat we ons er druk maken over de wijze waarop het Europese landbouwbeleid heeft gezorgd voor de ongelijke verdeling van voedsel in de wereld, de kap van het tropisch regenwoud, het gebrek aan schoon drinkwater en de opwarming van de aarde. Over een paar dagen zal de Partij voor de Dieren via een film op de website ook deze kant van ons partijprogramma onder de aandacht brengen. Er was ook een biologische dynamische veehouder aanwezig die zich goed kon vinden in onze standpunten, maar ook aangaf dat voor veel boeren de omschakeling naar een biologische veehouderij een grote verandering in de manier van denken betekent. Ook werd opgemerkt dat de Partij voor de Dieren in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat biologische melkkoeien worden onthoornd. Dat is ook zo, maar biologisch dynamische melkkoeien niet. Of ik dat even wilde vermelden. Bij deze! Verder hoorde ik de hele avond geweldig nieuws van alle campagne activiteiten in de regio. Het is ook geweldig om te zien dat op elk verkiezingsbord op mijn route door het hele land een of meerdere posters van de partij zijn! En dat de leden drukdoende zijn met flyeren en het bemannen van verkiezingsstandjes. Zo heeft de werkgroep Friesland acte de presence gegeven op de huisdierenbeurs met een kraam en prachtige sandwich borden. Ze hebben veel positieve reacties gekregen.Morgen ga ik samen met Marianne naar de Werkgroep Noord Holland voor een duurzaam diner in Oosthuizen. Daar zal ook onze film Meat the Truth worden vertoond.

http://ping.fm/NVEOh

woensdag 20 mei 2009

Woensdag 20 mei 2009

Gisteren begon de dag met het Groene Debat van de Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met een zaal vol natuurbeschermers. Met onze 64 pagina's verkiezingsprogramma over dierenwelzijn, natuur, klimaat en milieu had ik natuurlijk heel veel te zeggen :-) Jammer dat de tijd zo kort was.Gelukkig hebben veel aanwezigen ons verkiezingsprogramma meegenomen en kunnen ze lezen dat ze voor natuur, milieu en dierenwelzijn het best bij ons kunnen zijn.Het CDA en de VVD hadden opmerkelijk genoeg hun landbouwwoordvoerders gestuurd. En die wilden vooral dat de jaarlijkse 800 miljoen euro Europese subsidies die Nederlandse boeren nu nog krijgen, in boeren handen zouden blijven. Want, zo stelde Esther de Lange van het CDA: 'er moet ook bij boeren brood op de plank komen'. Helemaal mee eens, maar dat betekent niet dat je boeren geld vanuit de samenleving (elke Europeaan betaalt 100 euro per jaar aan de landbouwsubsidies) aan boeren moet blijven geven om hun desastreuze productiewijze in stand te houden! Want juist de veehouderij in Nederland is er de oorzaak van dat 70% van de natuurgebieden ernstig is aangestast door de hoge ammoniakuitstoot.Bovendien zorgen boerenbelangenorganisaties er al decennia voor dat Europees natuurbeleid niet van de grond komt en dat de realisatie van het Nederlandse natuurnetwerk ver achterblijft bij de doelstellingen. Je kunt kwetsbare waarden zoals zorg voor de natuur en de biodiversiteit niet in handen geven van boeren, ze bakken geld geven en dan maar denken dat het goed komt. Het zou juist goed zijn als de EU subsidiestroom echt wordt gebruikt voor de bescherming van natuur, het behoud van biodiversiteit en een schone lucht, water en bodem. En dat we daarmee ook een slag slaan om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En die taken kunnen natuurbeschermers waarschijnlijk beter uitvoeren dan boeren die het er een beetje naast doen. Tenzij ook boeren bereid zijn om natuurbescherming als serieus onderdeel van hun takenpakket te zien. En dat is nog echt niet het geval, zo laten diverse studies over de effecten van agrarisch natuurbeheer zien . Nu krijgen boeren bijvoorbeeld een vergoeding voor het beschermen van een nest weidevogels tot een bepaalde datum, maar als de datum verstreken is kunnen ze het nest of de jongen gewoon doodmaaien zonder dat daar sancties tegenover staan. Dat is echt geen natuurbescherming, sterker nog de populatie weidevogels holt al jaren achteruit!Het brood op de plank van boeren moet komen doordat consumenten een eerlijke prijs gaan betalen voor een eerlijk product. Dat betekent investeren in een duurzame landbouw die in balans is met de omgeving, die geen schade toebrengt aan de natuur en waarin dieren met respect worden behandeld. En als boeren daarnaast zorg willen dragen voor het landschap en daarvoor ene vergoeding willen ontvangen, prima. maar dan wel met dezelfde voorwaarden en regels als echte natuurbescherming.


Na afloop van het debat kregen we een boswachterbodywarmer met daarom 'groene kandidaat EU verkiezingen 2009'. Erg leuk bedacht en ik zie mijzelf er al in lopen in de Brusselse jungle!


 Maandag had de VPRO weer een aflevering vande prachtige documentaire reeks 'de slag om Brussel'. Deze keer ging het over de lobby van de autoindustrie. Ook prachtig hoe zo duidelijk wordt dat de lidstaten en de Europese Unie er steeds in slagen om milieuregels uit te stellen dor elkaar de bal toe te kaatsen. En helemaal erg om te zien dat Europarlementariers fikse kortingen kunnen krijgen op hun auto's... Er lopen in Brussel meer dan 20.000 lobbyisten rond die alle middelen gebruiken om Europese regels in hun voordeel te doen uitpakken. Dat leidt niet alleen tot halfslachtige maatregelen om de auto-industrie milieuvriendelijker te maken, maar ook tot een visserijbeleid dat er voor heeft gezorgd dat de Europse wateren nu nagenoeg zijn leeggevist. Gisterenavond op Nova: de blauwvintonijn is op sterven na dood.In Brussel zal ik dus niet alleen meer dan een dagtaak hebben aan het bepleiten van een radicale omslag in het landbouw- en visserijbeleid waarin duurzaamheid en diervriendelijkheid en respect voor mensen, dieren en natuur centraal staan; maar ook aan het buiten de deur houden van al die lobbyisten!

http://tinyurl.com/pvwknl

maandag 18 mei 2009

Maandag 18 mei 2009

Vanmorgen een ludieke actie uitgevoerd om aandacht te vragen voor het lot van de (Europese) kip. Een cameraploeg van RTL was erbij om de actie vast te leggen. Sinds vorige week staan op het stationsplein in Den Haag twee levensgrote verpakte kippen als onderdeel van een campagne van het Europees Parlement. Terwijl de ene verpakking tot vandaag onbeplakt was, is de ander volgeplakt met etiketten met informatie over van alles en nog wat. Van de voedingswaarde van kippenvlees tot de opmerking dat de verpakking eerst moet worden verwijderd voor het vlees kan worden bereid. Alles behalve de waarheid over het korte, ellendige leven van de kip voor het meest mishandelde stukje vlees..


Zou dat iets te maken hebben met die 3 miljoen euro die de Europese Commissie in de promotiecampagne voor kippenvlees stak? Of zouden ze willen verzwijgen dat de 40 miljard kippen die jaarlijks in de Europese bio-industrie in veertig dagen van kuiken tot 2 kilokip moeten uitgroeien, een verschrikkelijk leven achter de rug hebben? Dat ze met zijn 21-en op de vierkante meter worden gehouden, dat hun voer wordt volgestopt met antibiotica en dat de snelle groeisnelheid bij veel dieren leidt tot vergroeide poten en hartaanvallen? Prachtig dat de Europese Unie de consument wil informeren. Maar dan ook echt! Want pas dan weten consumenten waar ze voor kiezen als ze voor een kipfilet van slechts 2 euro uit het winkelschap pakken.In ieder geval schreeuwden de campagneobjecten natuurlijk om een reactie van de Partij voor de Dieren. Bij deze! ;-)

 

http://ping.fm/Vcw2J

Zondag 17 mei 2009

Ook wel eens de radioactieve straling van dichtbij willen voelen? Nou, ik liever niet, maar vandaag heb ik me toch laten verleiden tot een verkiezingsdebat in de kernafvalopslagplaats in Borssele. Je moet heel wat over hebben om mee te mogen doen aan de duurzame energie discussie :-) De opslag had best wel wat weg van het decor van de Simpsons, hoewel de knipperende lampjes ontbraken. Het was vooral de radio-actieve straling tekens die op de opeengestapelde betonnen vaten waren geverfd die bij mij een soort beklemmend gevoel opriepen. En nu ik er toch was, heb ik er ook maar meteen voor een journalist voor zo'n vat geposeerd.Coolpolitics had deze locatie gekozen als uitdagend toneel voor een debat over het einde van het olietijdperk en de energie van de toekomst. Van de vier sprekers was ik de enige die zich luid en duidelijk uitsprak tegen kernenergie. De anderen wilden er liever ook wel een keer vanaf, maar vonden kernenergie een mooie oplossing om de huidige uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Want kernenergie stoot geen CO2 uit, en kolen wel.Ik vind dat nogal een kortzichtige kijk op de problemen waarmee we nu worden geconfronteerd en de erfenis die we achterlaten voor de volgende generaties. Want door het gebruik van kernenergie zadelen we de tientallen generaties op met onze rommel, honderden jaren, misschien wel duizenden jaren lang. De directeur van de opslagplaats betoogde dat het allemaal goed is geregeld en dat we over 100 jaar wellicht de eerste vaten kernafval diep in de aarde kunnen dumpen zodat het probleem dan echt is opgelost...Dan vraag ik me werkelijk af hoe hij kan weten dat het goed geregeld is als hij en andere verantwoordelijken uit deze tijd er over 100 jaar niet meer zijn. Kijk hoe anders de wereld 100 jaar geleden was en of afspraken en voorspellingen van toen zijn uitgekomen. Ik dacht het niet met twee wereldoorlogen verder en de huidige crises in de wereld... We zijn nu al een hypotheek op de toekomst aan het leggen door het oplopen van het begrotingstekort door de economische crisis. En we leven al op de pof van volgende generaties door de natuurlijke rijkdom van de aarde stelselmatig uit te buiten en uit te putten. Voor ons huidige consumptiegedrag hebben we namelijk al 1,4 aarde nodig. We teren momenteel dus in op wat volgende generaties nodig hebben. En nu krijgen ze ook nog een berg betonnen vaten met kernafval gepresenteerd. Als dat niet kortzichtig en onduurzaam is....Het is verbazend te merken dat pro-kernenergie mensen de problemen van onze tijd eigenlijk liever vooruit willen schuiven en wegmoffelen onder het tapijt (of in dit geval in een betonnen bunker met duizenden betonnen vaten met daarin tienduizenden samengeperste vaten met afval...) dan dat zij echt meestrijden voor een omslag in ons destructieve energiebeleid.De Partij voor de Dieren wil dat we onze olieverslaving aanpakken door alleen echt duurzame vormen van energie te ontwikkelen: zon, water en wind. Misschien betekent dat op korte termijn dat we iets meer zullen moeten betalen voor onze energie, maar het levert op de lange termijn een grote winst op. In Duitsland zijn al vele initiatieven opgestart voor kleinschalige opwekking van zonne-energie. Dat is een gigantisch succes geworden. Waarom voeren we in Nederland dan nog zo'n achterhoede gevecht?
Opslag kernafvalMorgen het COC debat in Den Haag. Gezien de huidige ontwikkelingen in Moskou waar homo's massaal zijn opgepakt tijdens een gay pride demonstratie is het des te belangrijker dat we in Europa verder strijden voor de emancipatie van groepen die omwille van hun geaardheid worden onderdrukt.De Partij voor de Dieren voelt als emancipatiebeweging sterke affiniteit met groepen in de samenleving die onderdrukt worden op basis van hun ras, geloof, geaardheid of opvattingen. Overal waar de belangen van onderdrukte groepen in de samenleving in het geding zijn, zal de Partij voor de dieren voor ze opkomen, of het nu om de rechten van lesbische meemoeders gaat, of om bescherming van het homohuwelijk.Ik zal morgen in het debat aangeven dat de verregaande Europese integratie (door het Verdrag van Lissabon) kan betekenen dat huidige Nederlandse verworvenheden in het geding kunnen komen. Want met het Verdrag van Lissabon geven wij het Nederlandse vetorecht op waardoor een meerderheid van conservatieve lidstaten het voor het zeggen krijgt.Wij vinden dat homorechten niet ten prooi mogen vallen aan een op nivellering gericht Europa. Met name de opvattingen in nieuwe lidstaten zoals Polen en de Baltische staten vormen een gevaar voor de rechtszekerheid van homo’s. De Partij voor de Dieren zal op alle fronten waar Nederlandse verworvenheden op het gebied van vrijheden en burgerrechten, die rechten verdedigen tegen de afbrokkeling van de Grootste Gemene Deler.

http://ping.fm/lYl0t

vrijdag 15 mei 2009

Vrijdag 15 mei 2009

De Libelle Zomerweek is in volle hevigheid aan de gang en deze keer wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de Europese Verkiezingen. Ik was daar om deel te nemen aan de Europashow waar op ludieke manier aandacht wordt gevraagd voor de verkiezingen op 4 juni. En ik heb natuurlijk met onze actieve leden uit Flevoland geflyerd! We kregen veel positieve reacties van de Libelle vrouwen want ook zij maken zich zorgen om de toekomst van volgende generaties en het leed van dieren in Europa.
Op de website van de Libelle is zelfs een EU verkiezingen dossier met daarin natuurlijk ook aandacht voor de Partij voor de Dieren.Het is vandaag namelijk 90 jaar geleden dat een wet werd ingediend voor vrouwenkiesrecht in Nederland. Libelle wil vrouwen stimuleren ook voor de EU verkiezingen gebruik maken van dit waardevolle recht. Een goed initiatief en ook goed om even stil te staan bij de emancipatiebeweging in Nederland. Nu is het bijna onbegrijpelijk dat er een tijd was dat mannen wel mochten stemmen en vrouwen niet. Het is ook moeilijk voor te stellen dat het 150 jaar geleden nog heel gewoon was om kinderen te laten werken en dat de slavernij nog niet eens was afgeschaft. Emancipatiebewegingen die strijden voor maatschappelijke waarden zoals de afschaffing van de slavernij, tegen kinderarbeid, voor gelijke rechten voor vrouwen en decennia later ook voor gelijke rechten voor homosexuelen, zijn een belangrijke motor achter de veranderende opvattingen in de samenleving over hoe we met elkaar en met andere wezens om zouden moeten gaan.De Partij voor de Dieren beschouwt zich, net als veel dierenbeschermingsorganisaties, als een emancipatiebeweging voor dieren. En voor sommigen - ook op de Libelle Zomerweek :-) - lijkt dat nog een stap te ver, maar de meeste mensen vinden het nu al obegrijpelijk dat dieren nog steeds worden behandeld als koopwaar en dat hun rechten in de drang naar geldelijk gewin niet lijken te tellen. Een beschaafd Europa mag zijn dieren niet als dingen behandelen. Volgens Paul Cliteur, hoogleraar rechtsfilosofie en bekend strijder voor dierenrechten, zullen we over 50 jaar dan ook met schaamte terugkijken op hetgeen we dieren hebben aangedaan in de vee-industrie. Ik denk dat we daarvoor niet eens vijftig jaar hoeven te wachten. De positieve reacties op onze strijd voor een diervriendelijk en duurzaam Europa waren ook op de Libelle Zomerweek volop aanwezig. Hoewel een aantal vrouwen aangaf de foto's op onze folders en posters heel erg te vinden, realiseerden zij zich ook dat dit de dagelijkse realiteit van Europa is. Een extra motivatie om gebruik te maken van het kiesrecht dus. Want dieren kunnen zelf niet stemmen voor een betere wereld...Morgen ga ik naar Borsele om in de Kerncentrale een debat te voeren over duurzame en groene energie. Nou, kernenergie is dat in ieder geval niet... Ben benieuwd of ik na afloop zelf licht ga geven ;-)

http://ping.fm/NyhhF

Donderdag 14 mei 2009

Goed nieuws van het anti-gentechfront vandaag: chemieconcern BASF mag haar proeven met transgene aardappelen voorlopig niet uitvoeren in Nederland.Vorig jaar gaf de minister van VROM toestemming voor veldproeven met genetisch gemanipuleerde aardappelen op verschillende plekken in Nederland. Maar Greenpeace maakte samen met Friese boeren bezwaar bij de Raad van State. En kregen gelijk.Nederland is behoorlijk ruimhartig met het verlenen van vergunningen voor veldproeven met gengewassen. Terwijl in veel gevallen de precieze locaties van die proefvelden niet wordt aangegeven. Een gewone akkerbouwer kan dus last krijgen van genetische vervuiling van zijn met gentech experimenterende buurman, zonder dat hij daar iets aan kan doen.Geweldig dat de Friese boeren samen met Greenpeace de genetisch gemanipuleerde aardappel uit hun contreien hebben weten te houden.


 

Ik hoop ook erg dat de Raad van State een stokje steekt voor de proef met transgene populieren in Noord-Beveland. Genetische manipulatie van bomen voor de productie van bio-brandstof, je verzint het niet!Er is veel werk aan de winkel om de opmars van gentech definitief te kunnen stuiten (In België is de eerste genpopulier al geplant en in Duitsland mag BASF nog gewoon doorexperimenteren met de genpier) maar ik kan haast niet wachten om er m'n mouwen voor op te stropen in Brussel. Op naar een gentechvrij Europa!Net terug van debat van Vereniging Nederlandse Gemeenten: veel mannen in pak die zich beklaagden over Brusselse regelzucht. Nou, regelde Brussel maar echt eens wat op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en solidariteit met de armsten. Want daar kunnen we echt dwingende regels goed gebruiken!Ook hier ging het debat weer over de wenselijkheid van honderduizenden arbeidsmigranten van buiten Europa en hoe gemeenten ze kunnen laten integreren. Laten we eerst eens nagaan waarom al deze mensen überhaupt huis en haard willen verlaten om in Europa ver weg van familie en vrienden te gaan werken. Dat is namelijk een vlucht uit de armoede die voor een groot deel wordt veroorzaakt door het Europese landbouw, visserij en handelsbeleid. Daar zal echt een omslag in plaats moeten vinden zodat mensen een toekomst hebben in eigen land.Nog even richting wethouder die het vooral over vervuiling door auto's had, aangegeven dat de uitstoot van een koe gelijk staat aan 70.000 autokilometers en dat komt neer op 4,5 personenauto in Nederland. Veehouderij moet dus ook onderdeel worden van EU klimaatbeleid!Morgen optreden tijdens de Libelle zomerweek. Ben benieuwd naar de reacties van de Libelle lezeressen op ons verkiezingsprogramma.

http://ping.fm/vNcYa

Woensdag 13 mei 2009

Vandaag werd in Den Haag de Wereldstemwijzer gelanceerd met een verkiezingsdebat over internationale samenwerking en Europese ontwikkelingshulp. De aanwezigen waren prettig verrast dat de Partij voor de Dieren in haar verkiezingsprogramma zoveel aandacht besteed aan solidariteit, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Ik heb betoogd dat we de voedselcrisis, de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de watercrisis alleen kunnen oplossen als Europa drastische stappen neemt in haar landbouwbeleid. Want juist het Europese landbouwbeleid is een belangrijke veroorzaker van deze crises in de wereld. De kap van het tropisch regenwoud voor de productie van veevoer voor dieren in de westerse bio-industrie zorgt voor honger, armoede en schuldslavernij in grote gebieden in Latijns Amerika. De dumping van Europese overschotten van zuivel en vlees op Afrikaanse markten, met Europese subsidie zorgt voor een verstoring van lokale markten en voor het faillissement van duizenden kleine boeren in Afrika. En doordat wij overal in de wereld natuurlijke hulpbronnen plunderen voor onze overmatige consumptie van luxe goederen en zogenaamde groene energie, blijft er niets over voor de allerarmsten. Zij zijn de slachtoffers van onze consumptiemaatschappij en worden als eerste geconfronteerd met de verstrekkende gevolgen, zoals overstromingen en droogte door klimaatverandering. Terwijl zij helemaal geen aandeel in hebben gehad in het ontstaan ervan. Daarom zet de Partij voor de Dieren zich ook in voor een betere wereld voor de allerarmsten. Mijn stelling is: wie goed is voor dieren, is goed voor mensen. Want als je opkomt voor kwetsbare waarden, betekent dat dat je het eigenbelang aan de kant wilt zetten voor het grote belang: namelijk een eerlijker verdeling van rijkdom, voedsel en natuurlijke hulpbronnen. En voor respect voor mensen, dieren en natuur. En juist dat is een van de belangrijkste uitgangspunten in de strijd voor een duurzame en diervriendelijke toekomst.Een belangrijke stelling in het debat was of de hulp aan ontwikkelingslanden op Europees niveau geregeld moet worden. Wij zijn tegen omdat we zien dat op terreinen waar nationale bevoegdheden naar het Europees niveau zijn overgeheveld, zoals het landbouwbeleid, de laagste gemene deler de regel wordt. Europa blijkt vooral een schuilplek te zijn voor landen die zelf niet hard willen lopen als het gaat om duurzaamheid, hulp aan de armsten of een solidaire wereld. Als we kijken welke desastreuze gevolgen het Europese landbouwbeleid heeft gehad, dan moeten we dat echt niet willen voor ontwikkelingssamenwerking. Ook niet als het gaat om migratie. Terwijl Groenlinks en andere partijen de komst van hoogopgeleide kennismigranten uit arme delen van de wereld willen stimuleren met een zogenaamde Bluecard, naar analogie van de Greencard in de Verenigde Staten, wil de Partij voor de Dieren dat hoogopgeleide mensen in ontwikkelingslanden juist kansen krijgen in hun eigen land om verder te ontwikkelen. Het stimuleren van immigratie leidt tot een verdere opeenhoping van macht en kennis in het rijke westen en zal echt niet bijdragen aan een rechtvaardiger wereld. Het getuigt zelfs van een neokolonialistische houding als je naast alle grondstoffen ook nog eens schaarse kennis en talent naar Europa importeert. Datzelfde geldt voor het importeren van producten die niet volgens de Europese regels zijn geproduceerd. D'66 vond het bijvoorbeeld niet erg als we producten van ver halen waarbij werknemers niet onder de scherpe EU veiligheidsnormen werken, bijvoorbeeld op het gebied van bescherming tegen geluid. Ik vind het onbegrijpelijk dat we hier regels hebben die voorkomen dat werknemers doof worden, maar ondertussen het wel mogelijk maken dat producten uit India mogen worden geimporteerd die zijn geproduceerd onder omstandigheden waarbij werknemers daar gehoorbeschadiging op kunnen lopen. Wij willen dat in Europa de eisen veel strenger mogen worden, niet alleen op het gebied van arbeidsomstandigheden, maar ook op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en milieu. En die eisen moeten dan gelden voor alle producten op de Europese markt. Zodat consumenten niet meer hoeven te kiezen tussen goed en slecht, maar er van uit kunnen gaan dat wat er in de schappen ligt, goed is om te kopen. Scheelt ook weer keuzestress ;-)Morgen druk met interviews en 's avonds het debat van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag. Ook daar zal ons unieke stemgeluid wel weer voor verrassingen zorgen!

http://ping.fm/VJRgI

maandag 11 mei 2009

Maandag 11 mei 2009

<p>Aardige analyse in boerenvakblad <a href="http://ping.fm/9QRNP" target="_blank">Boerderij</a> deze week. &lsquo;Dieren worden prominent in Europa&rsquo;, luidt de kop.<br />
<br />
Nou en of! De redactie voorspelt dat we ook in Brussel vele vragen zullen gaan stellen over dieren, en dat onze aanval op de bioindustrie zich uit zal breiden van het Nederlandse naar het Europese parlement. Dat hebben ze goed gezien ;-)<br />
<br />
Mooi is ook dat andere partijen over elkaar heen buitelen om de kiezer duidelijk te maken dat juist zij het welzijn van dieren belangrijk vinden. GroenLinks wil het &lsquo;einde inluiden van de industri&euml;le veeteelt&rsquo;, SP wil dat Europa wereldwijd voorop loopt als het gaat om dierenwelzijn en D&rsquo;66 wil een prominente rol voor dieren. Prachtig, zulke klinkende verkiezingsbeloften, aangewakkerd door onze hete adem in hun nek!<br />
<br />
Onze aanjagersrol mist zijn uitwerking niet. Niet eerder was dierenwelzijn zo&rsquo;n belangrijk thema bij Europese verkiezingen. Ik verheug me er zeer op om alle zelfbenoemde diervriendelijke partijen straks aan hun beloften te kunnen gaan houden. Want kijk, we houden bij de Partij voor de Dieren &eacute;rg van diervriendelijke voornemens en verkiezingsbeloften van andere partijen. Maar we houden er nog v&eacute;&eacute;l meer van als die beloften ook daadwerkelijk worden waargemaakt. En d&aacute;t blijkt nog altijd niet vanzelf te gaan&hellip;.</p> <a href='http://ping.fm/wlmmu'>http://ping.fm/w3vGU</a>

Zondag 10 mei 2009

<p>Gisterenmiddag was ik nog even in Utrecht om het laatste kruis te slaan op de immense ganzenbegraafplaats die de werkgroep Utrecht had aangelegd uit protest tegen de 8400 ganzen die in de provincie zijn afgeschoten en vergast. Ongelofelijk hoe in Nederland wordt omgegaan met beschermde diersoorten: in plaats van een veilige broed- en foerageerplek te creeren, worden de dieren gedood. Echt beschamend! De toeschouwers waren onder de indruk van het enorme kruizenveld en sommige dachten in eerste instantie om een kunstproject ging. Zij schrokken dan ook van het feit dat elk kruis een gedode gans symboliseerde en dat burgers eigenlijk niet eens weten dat dit in hun provincie gebeurt.</p>
<div align="center">
<p><img height="200" width="300" src="http://ping.fm/3fJsH" alt="" /></p>
<p><img height="200" width="300" src="http://ping.fm/SDUK2" alt="" /></p>
</div>
<p>Gisterenavond in Groningen voor een debat in het kader van de dag van Europa. Wederom erg chaotisch en rommelig georganiseerd, en al weer was het onderwerp de toetreding van Turkije. Natuurlijk best een belangrijk onderwerp, maar wat je ziet is dat eigenlijk geen enkele partij verwacht dat Turkije de eerstkomende tien jaar zal toetreden tot de EU. Waarom moeten we daar dan nu steeds over debatteren, in plaats van de uitdagingen die wel nu al letterlijk op ons bord liggen? Zoals de klimaatcrisis die ernstiger is dan voorspeld, de honger in de wereld en ons onvermogen om daar wat aan te doen? En de grootschalige uitputting en uitbuiting van de natuurlijke hulpbronnen door ons westerse consumptiegedrag. De hypotheek die we leggen op de aarde en op de toekomstige generaties is zo hoog, dat we nu een echte omslag moeten maken. Maar ondertussen verzanden Europa en de andere politieke partijen in discussies over de toetreding van lidstaten&hellip; Ik begrijp dat niet. We zullen toch eerst het fundament van Europa drastisch moeten verbeteren en versterken, voordat we &uuml;berhaupt kunnen denken aan een nieuwe uitbreiding.<br />
<br />
Vanavond is in Groningen de eerste bijeenkomst in het kader van het duurzaam dineren. De regionale werkgroepen hebben avonden georganiseerd waar niet-leden onder het genot van een diervriendelijk, milieuvriendelijk en klimaatvriendelijk eten met mij kunnen discussi&euml;ren over onze partijstandpunten en onze Europese campagne &lsquo;er zijn grenzen&rsquo;. De avond staat in het teken van het effect van onze westerse consumptie op de crises in de wereld. Mes en vork zijn de belangrijkste wapens in de strijd tegen honger, opwarming van de aarde, dierenleed en verlies van biodiversiteit. Heb erg veel zin in vanavond!</p> <a href='http://ping.fm/imSz5'>http://ping.fm/X6jNY</a>

Zaterdag 9 mei 2009

<p>Een weekend campagne voeren in noord Nederland: vrijdag het TV debat op RTV Drenthe. Niet zo chaotisch als Pauw en Witteman, maar ook hier was het vooral een one liner show, dan dat we echt in debat konden gaan over de uitdagingen voor een duurzaam en diervriendelijk Europa. Het valt me op dat als ik begin over het belang van dierenwelzijn en dat Europa daar echt iets aan moet doen, de andere kandidaten meteen ook laten weten dat ze heel erg opkomen voor dieren. Zelfs het CDA en de VVD proberen nog goede sier te maken door te beweren dat zij dierenwelzijn in Europa naar een hoger plan willen trekken. Wat een kiezersbedrog! Want als er twee partijen zijn die medeverantwoordelijk zijn voor de treurige omstandigheden waaronder de 10 miljard dieren in de Europese veehouderij worden gehouden, dan zijn zij het wel. Decennialang hebben zij alleen maar oog gehad voor liberalisering, intensivering en schaalvergroting over de ruggen van dieren. Maar ook Groenlinks kan er wat van om goede sier te maken met dierenwelzijn. Wel dierenwelzijn opnemen in verkiezingsprogramma&rsquo;s, maar als het puntje bij paaltje komt, besteden zij daar nauwelijks tijd en energie aan. In de Tweede Kamer heeft GroenLinks de afgelopen twee jaar de maandelijkse debatten over het Europees Landbouwbeleid en dierenwelzijn, niet eens bijgewoond. Ook in het Europarlement maken zij er nauwelijks werk van. Een initiatiefvoorstel tegen lange diertransporten opstarten, maar vervolgens nooit afmaken&hellip;. Tsja, dat schiet niet op. Ik geloof best dat ze het hart op de goede plek hebben, maar dierenwelzijn en een duurzame landbouw kun je het beste overlaten aan de partij die zich daar wel volop voor wil inzetten. En die een aardverschuiving zal veroorzaken op 4 juni, want parlementari&euml;rs uit andere lidstaten kijken nu al uit naar onze komst!</p>
<p align="center"><img height="298" width="400" src="http://ping.fm/bg0C7" alt="" /></p> <a href='http://ping.fm/Bqz5z'>http://ping.fm/ANbqP</a>

vrijdag 8 mei 2009

Vrijdag 8 mei 2009

Wat een hectiek gisteren. Eerst de live uitzending van Goedemorgen Nederland vanuit Straatsburg en toen als een speer naar Amsterdam voor Pauw en Witteman. Het grootschalige leed van miljarden dieren in de bio-industrie komt nauwelijks aan bod in de discussie over Europa als je het aan de andere partijen overlaat. Terwijl dierenwelzijn en de toekomst van onze aarde juist de onderwerpen zijn waar de Europese Unie een flinke vinger in de pap heeft. Het dieronvriendelijke landbouwbeleid slokt bijna de helft van de Europese begroting op en heeft desastreuze gevolgen voor de wereldvoedselverdeling, de opwarming van de aarde en het voortbestaan van het tropisch regenwoud. Toch worden de lijsttrekkersdebatten gedomineerd door de economische crisis en de mogelijke toetreding van Turkije. Ook belangrijk, maar de komende vijf jaar is het echt erop of eronder waar het gaat om de aanpak van de crises die de wereld teisteren zoals de klimaatcrisis en voedselcrisis. Andere partijen hebben allemaal wel mooie woorden over een duurzame en diervriendelijke toekomst, maar doen ze er in de praktijk niets aan. Het roer moet om in Europa en daar heb ik gisteravond aandacht voor willen vragen. Nu was dat bijna onmogelijk met negen lijsttrekkers die allemaal tegelijk hun punt wilden maken en over elkaar buitelden met oneliners, maar uiteindelijk heb ik toch mijn zegje kunnen doen!


http://ping.fm/0OvIY

maandag 4 mei 2009

Zaterdag 2 mei 2009

<p>Ook de Partij voor de Dieren heeft alle campagne activiteiten tot 4 mei afgelast om zo medeleven te betuigen bij de slachtoffers, nabestaanden en betrokkenen bij de ramp in Apeldoorn. We hadden voor vandaag in Amsterdam een actie gepland met de vertegenwoordigers van onze zusterpartij in Spanje de Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal (<a href="http://www.pacma.es" target="_blank">PACMA</a>). Zij zijn voor een kort werkbezoek in Nederland. De actie hebben we helaas moeten afgelasten, maar Silvia Barquero, de nummer 2 op de PACMA lijst voor de Europese Verkiezingen had er alle begrip voor.</p>
<p>PACMA heeft in Spanje nog veel weerstand en wordt nauwelijks serieus genomen door de gevestigde orde. Maar het aantal aanhangers groeit gestaag en het is voor de autoriteiten steeds lastiger ze te negeren. Het deed me denken aan de uitspraak van Gandhi die Marianne tijdens onze verkiezingsoverwinning in 2006 uitsprak: &lsquo;Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je&rsquo;<br />
<br />
PACMA gaat voor de eerste keer meedoen aan de Europese verkiezingen. Hun belangrijkste doel is het afschaffen van het stierenvechten in Spanje. Inmiddels zijn er al zo&rsquo;n 60 gemeenten die het stierenvechten verbieden, met name in Catalonie. Zij waren onder de indruk van onze campagneposter tegen het stierenvechten en hebben een stapel meegenomen om in Spanje op te hangen.</p>
<p align="center"><img height="424" width="300" src="http://ping.fm/05kvx" alt="" /></p>
<p>PACMA wil in Spanje mensen bewust maken van de wijze waarop dieren worden mishandeld tijdens het stierenvechten, in de bio-industrie, als proefdier en als afgedankt gezelschapsdier.</p>
<p>Daarnaast promoten ze het vegetarisme en het veganisme. Een hele klus in een land waar de gemiddelde consumptie van vlees het hoogst is van heel Europa (120 kg per persoon per jaar, tegenover 87 kilo in Nederland).</p>
<p>Tijdens het gesprek werd ik gegrepen door het enthousiasme van de PACMA mensen die tegen de stroom in moeten roeien en met de weinige middelen die ze hebben toch zoveel daadkracht neer kunnen zetten. Ook vond ik het geweldig om te zien hoe onze idealen, doelstellingen en speerpunten voor een beter dierenwelzijn en een duurzame wereld zo overeenkomen. Het zou toch geweldig zijn als straks in het Europees Parlement uit alle Europese landen vertegenwoordigers zouden zitten van de nationale Partij voor de Dieren zodat we samen kunnen gaan strijden voor ene beter Europa. We hebben afgesproken om tijdens de Europese campagne, die in Spanje overigens pas twee weken voor de verkiezingen mag worden gestart, samen op te trekken en ook daarna nog intensiever samen te werken om onze stem in heel Europa luider te laten klinken!</p> <a href='http://ping.fm/sN4d5'>http://ping.fm/j0Qcx</a>

Vrijdag 1 mei 2009

Door de afschuwelijke gebeurtenissen tijdens Koninginnedag in Apeldoorn die het leven hebben gekost aan 7 mensen, zijn de campagne activiteiten van alle partijen tot 4 mei afgelast. Een goede beslissing, want ook mijn gedachten zijn vooral bij de nabestaanden, de slachtoffers en de mensen die deze verschrikkelijke aanslag van dichtbij hebben meegemaakt.Naast deze nationale ramp slaat ook nog steeds het varkensgriepvirus om zich heen. Inmiddels vindt in Mexico onderzoek plaats naar het ontstaan van het virus.Hoewel de exacte bron van de infectie nog niet is achterhaald, klinken de zorgen over de infectiedruk van een zeer grootschalige varkensfabriek in de provincie Veracruz in Mexico steeds luider door. De varkensfabriek is in handen van Smithfield, een van de grootste varkensslachters van de Verenigde Staten. Al in maart zijn meer dan vierhonderd inwoners van La Gloria in Veracruz behandeld aan luchtweginfecties en bleek meer dan 60% van de bevolking ziek. De vijf jaar oude jongen die nu in de media wordt genoemd als het eerste besmettingsgeval, woont nabij deze varkensfabrieken. Inmiddels heeft het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid een cordon sanitaire uitgevaardigd rondom alle varkens en pluimveefabrieken in het gebied. Er zijn tal van aanwijzingen dat intensieve dierfabrieken een kraamkamer vormen voor gevaarlijke ziekten en virussen. Ook in Europa.In 2007 voorspelde Wereldgezondheidsorganisatie al dat een vogelgrieppandemie met mogelijk honderdduizenden doden een reel scenario is. In een paper van de FAO uit 2007 stellen wetenschappers dat industrile pluimveehouderijsystemen de kans op volksgezondheidsrisicos doen toenemen omdat grote hoeveelheden dieren met 1 genotype in krappe afgesloten omstandigheden worden gehouden. Met een grote omloopsnelheid. Nu worden we geconfronteerd met een gemuteerd varkensgriep- en vogelgriepvirus in een. Dat varkens mede een bron kunnen zijn voor levensgevaarlijke ziekten is echt geen verrassing. Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie waarschuwde in een artikel in de New Scientist al in 1998 voor epidemische uitbraken in Europa vanwege de grote concentraties landbouwdieren. In hetzelfde artikel in New Scientist stellen Europese onderzoekers dat de snelle intensivering van de Europese varkensindustrie een recept voor een ramp is. En dat de volgende dodelijke grieppandemie waarschijnlijk zijn oorsprong zal vinden in de overvolle Europese varkensstallen die ook nog eens dichtbij elkaar staan (MacKenzie, D. 1998. This little piggy fell ill. New Scientist Sept. 12th: 18-19). De intensieve veehouderij vormt een tijdbom waarmee we genoegen nemen uit louter economische overwegingen. Overheden en de sector lijken het produceren van een goedkoop stukje vlees belangrijker te vinden dan het bewaken van de volksgezondheid.De varkensgriepepidemie laat zien hoe kwetsbaar we zijn naarmate we de draagkracht van de aarde verder tarten en door blijven gaan met een systeem dat niet alleen dieren ziek maakt, maar ook steeds vaker mensen. De veehouderij is toe aan een herbezinning waarbij niet alleen dierenwelzijn en duurzaamheid weer een plek krijgen, maar ook de volksgezondheid. Het vogelgriepvirus was een eerste waarschuwing. De Q-koorts die via geiten en schapen vorig jaar in Brabant honderden mensen ziek heeft gemaakt, de alarmbel. Het explosief gestegen aantal mensen dat genfecteerd is met de antibioticaresistente veegerelateerde MRSA bacterie was het allerlaatste signaal dat de wal het schip gaat keren. Maar echte maatregelen blijven nog steeds uit en staan we nu dichtbij een ramp waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien. Ondanks dat lijken overheden nog vooral bezig met het plakken van pleisters op stinkende wonden, in plaats van de oorzaken aan te pakken. Burgers draaien op voor de uitwassen van een sector die liever een ramkoers volgt dan de zeilen bij te zetten. Dat is een te hoge prijs voor een varkenslapje of een drumstick. In het dichtbevolkte Europa is geen plaats voor megabedrijven en voor een grote concentratie van veehouderijen. De Europese Unie moet daarom, meer dan ooit, inzetten op kleinschalige, diervriendelijke duurzame veehouderijbedrijven. Vooralsnog voorziet het Verdrag van Lissabon alleen in productieverhoging en verdere intensivering van de agrarische sector. Met desastreuze gevolgen. Het roer moet nu om.

http://tinyurl.com/ccafm8