vrijdag 15 mei 2009

Vrijdag 15 mei 2009

De Libelle Zomerweek is in volle hevigheid aan de gang en deze keer wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de Europese Verkiezingen. Ik was daar om deel te nemen aan de Europashow waar op ludieke manier aandacht wordt gevraagd voor de verkiezingen op 4 juni. En ik heb natuurlijk met onze actieve leden uit Flevoland geflyerd! We kregen veel positieve reacties van de Libelle vrouwen want ook zij maken zich zorgen om de toekomst van volgende generaties en het leed van dieren in Europa.
Op de website van de Libelle is zelfs een EU verkiezingen dossier met daarin natuurlijk ook aandacht voor de Partij voor de Dieren.Het is vandaag namelijk 90 jaar geleden dat een wet werd ingediend voor vrouwenkiesrecht in Nederland. Libelle wil vrouwen stimuleren ook voor de EU verkiezingen gebruik maken van dit waardevolle recht. Een goed initiatief en ook goed om even stil te staan bij de emancipatiebeweging in Nederland. Nu is het bijna onbegrijpelijk dat er een tijd was dat mannen wel mochten stemmen en vrouwen niet. Het is ook moeilijk voor te stellen dat het 150 jaar geleden nog heel gewoon was om kinderen te laten werken en dat de slavernij nog niet eens was afgeschaft. Emancipatiebewegingen die strijden voor maatschappelijke waarden zoals de afschaffing van de slavernij, tegen kinderarbeid, voor gelijke rechten voor vrouwen en decennia later ook voor gelijke rechten voor homosexuelen, zijn een belangrijke motor achter de veranderende opvattingen in de samenleving over hoe we met elkaar en met andere wezens om zouden moeten gaan.De Partij voor de Dieren beschouwt zich, net als veel dierenbeschermingsorganisaties, als een emancipatiebeweging voor dieren. En voor sommigen - ook op de Libelle Zomerweek :-) - lijkt dat nog een stap te ver, maar de meeste mensen vinden het nu al obegrijpelijk dat dieren nog steeds worden behandeld als koopwaar en dat hun rechten in de drang naar geldelijk gewin niet lijken te tellen. Een beschaafd Europa mag zijn dieren niet als dingen behandelen. Volgens Paul Cliteur, hoogleraar rechtsfilosofie en bekend strijder voor dierenrechten, zullen we over 50 jaar dan ook met schaamte terugkijken op hetgeen we dieren hebben aangedaan in de vee-industrie. Ik denk dat we daarvoor niet eens vijftig jaar hoeven te wachten. De positieve reacties op onze strijd voor een diervriendelijk en duurzaam Europa waren ook op de Libelle Zomerweek volop aanwezig. Hoewel een aantal vrouwen aangaf de foto's op onze folders en posters heel erg te vinden, realiseerden zij zich ook dat dit de dagelijkse realiteit van Europa is. Een extra motivatie om gebruik te maken van het kiesrecht dus. Want dieren kunnen zelf niet stemmen voor een betere wereld...Morgen ga ik naar Borsele om in de Kerncentrale een debat te voeren over duurzame en groene energie. Nou, kernenergie is dat in ieder geval niet... Ben benieuwd of ik na afloop zelf licht ga geven ;-)

http://ping.fm/NyhhF

Geen opmerkingen:

Een reactie posten