vrijdag 29 mei 2009

Donderdag 28 mei 2009
Vanmiddag op de Dam een enerverende verkiezingsmarkt gehad. Een openlucht debat met de andere politieke partijen over thema's die mensen op een groot verkiezingsbord mochten plaatsen. We debatteerden over klimaat, de landbouwsubsidies en wederom de toetreding van Turkije.

Naast de debatrondes kreeg elke partij de gelegenheid om op een zeepkist 2,5 minuut een verkiezingstoespaak te houden. Ik heb natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om mensen er op te wijzen dat er sprake is van grootschalig dierenleed in Europa, dat we moeten stoppen met de bio-industrie en de lange afstandstransporten van levende dieren. En dat het Europese landbouwbeleid funest is voor duurzaamheid en dat we toe moeten naar een Europa dat rekening houdt met de grenzen van de aarde. Dus duurzame en diervriendelijke productie en consumptie. Geweldig om te merken dat na afloop veel toehoorders meer wilden weten over de partij.

De leden van de werkgroep Amsterdam waren met velen gekomen om te flyeren. Ook zij kregen vele enthousiaste reacties, ook van buitenlandse toeristen die het jammer vonden dat ze niet op de Partij voor de Dieren konden stemmen. En natuurlijk trok onze PvdD caravan enorm veel bekijks op de Dam. Mensen wilden er zelfs mee op de foto!'s avonds nog een debat in Felix Merites over alweer toetreding Turkije, over toezicht op banken en over een Europees leger. Heb daar opgemerkt dat het opvallend is dat juist de grootste onderwerpen in deze verkiezingsdebatten niet aan de orde komen. Namelijk hoe we de uitdagingen waar we voor staan zoals de grootschalige honger in de wereld, het verlies aan biodiversiteit, de opwarming van de aarde en het stijgende tekort aan drinkwater door een ander Europees beleid aan kunnen pakken. Het roer moet om in Europa! We moeten koersen op duurzaamheid en diervriendelijkheid en dat betekent ten eerste dat we de politieke agenda moeten veranderen want daar krijgen deze onderwerpen veel te weinig aandacht.Morgen is de verkiezing van de beste Webpoliticus. Ik maak door jullie inzet een hele grote kans op de publieksprijs! Ben benieuwd...Morgenavond is er een lijsttrekkersdebat battle in de melkweg in Amsterdam. De winnaar komt 's avonds in Nova. Hopelijk zien jullie me 's avonds op TV!

http://ping.fm/rdM1B

Geen opmerkingen:

Een reactie posten