woensdag 15 april 2009

Woensdag 15 april 2009

Koeien horen in de wei en het was vandaag een prachtige dag om de melkkoeien van biologisch dynamisch melkveehouder Gerard Kok in de Glind met vreugdesprongen uit de stal te zien huppelen.Het Europese landbouwbeleid is een ramp voor dieren, mensen en onze natuurlijke leefomgeving. De voortdenderende trein van intensivering en schaalvergroting heeft geleid tot grootschalig dierenleed in de bio-industrie en ook staan steeds meer melkkoeien het hele jaar op stal. In Nederland al zo'n 20%.De Partij voor de Dieren vindt dat het roer om moet in Europa. De miljardensubsidies aan boeren waaraan geen enkele eisen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn worden gesteld, moeten worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats moet de Europese Unie de omschakeling naar een duurzame en diervriendelijke veehouderij stimuleren. Het bedrijf van boer Kok is het bedrijf van de toekomst: koeien worden niet onthoornd, kalveren lopen bij hun moeders en de koeien mogen het grootste deel van het jaar buiten grazen. Zo kan het dus ook!Ik vind het erg dat op dit moment ook biologisch melkveehouders worden getroffen door de lage melkprijzen. Dat komt doordat de prijs die zij krijgen voor hun melk is gekoppeld aan de prijs voor gangbare melk. Zij worden dus niet eerlijk beloond voor alle inspanningen en de kosten die zij maken om duurzame en diervriendelijke melk te produceren, maar zijn afhankelijk van wat de grote zuivelfabrikanten en supermarkten bieden. En die hebben zoveel macht dat zij de prijs bepalen. Ik vind het moeilijk te accepteren dat een fles mineraalwater meer kost dan een pak melk.Het is dus echt tijd dat het systeem wordt omgekeerd en dat biologische boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun product. Juist daar moet Europa aan werken, in plaats van miljoenen euro's uit te geven aan subsidies om de Europese zuiveloverschotten te dumpen op markten in ontwikkelingslanden. Want daarmee wordt in Europa de onduurzame manier van produceren in stand gehouden, terwijl in de derde wereld kleine boeren niet meer kunnen concurreren tegen de goedkope zuivel uit Europa en failliet gaan.Op de koeiendekjes staat: Europa; er zijn grenzen. We bedoelen daarmee dat er grenzen zijn aan de uitbuiting van dieren en de neergaande spiraal van prijsverlaging ten koste van boer en koe.Gelukkig hebben de koeien geen weet van de belabberde situatie in de veehouderij en het desastreuze landbouwbeleid. Zij genoten vandaag van het zonnetje in een grazige groene weide. Maar met hun dekjes, of koeienjurkjes zoals boer Kok ze noemde, hebben ze dan toch een mooie protestkreet laten horen: boe!De Barnevelder 'Koe'rant heeft een mooie reportagevideo gemaakt van onze actie. Zie hier.

http://tinyurl.com/dn3br8

Geen opmerkingen:

Een reactie posten